MY MENU

HOME.TITLE สินค้า อื่นๆ (Others)

อื่นๆ (Others)

อื่นๆ (Others)

หัวข้อ
ซิลิก้า เจล (Silica Gel)
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
สิ่งที่แนบมา0
ดู
338
เนื้อหา


  • สารดูดความชื้น (Silica Gel)
  • ใช้ในการเก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
  • น้ำหนัก: 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000 กรัม


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์